Βάση Δεδομένων

Α/α Ημερομηνία Τίτλος Σεμιναρίου Παρουσιολόγια Συμμετεχόντων Έγκριση
36 26/02/2020 «Η αξιοποίηση του κινηματογράφου στο σχολικό περιβάλλον» PDF Φ3/ΑΚ/21488/25003/Δ7/20-2-2020
35 2020-02-21 & 22 «Η φωτιά σε αφορά» PDF Φ3/ΑΚ/18192/22635/Δ7/17-2-2020
34 29/11/2019 Από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα, παιδαγωγικές αρχές και δράσεις στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φτερωτοί ταξιδιώτες» PDF  Φ3/MK/ 175394/ 179511  /Δ7/18-11-2019
33 2019-10-18 έως 20 «Χρυσαφένιες Αμμοθίνες, Λιβάδια Ποσειδωνίας, Καταγάλανες Θάλασσες» PDF Φ.3/ΕΠ/158747/162481/Δ7/17-10-2019
32 2019-02-25 έως 26 «Σεισμός — Πρόληψη — Ετοιμότητα — Αντισεισμική προστασία σχολικών μονάδων» PDF Φ3/MK/31524/39224  /Δ7/13-03-2019
31 2018-12-7 έως 9 «Μνήμες από τη Ζάκυνθο του χθες» PDF 152/16-11-2018
Εισαγωγή στις πράσινες διαδρομές:
1. Το υπαίθριο μουσείο γλυπτικής τέχνης του νεκροταφείου της πόλης της Ζακύνθου
2. Από την Μπόχαλη στο Εγγλέζικο νεκροταφείο 
30 2016 – 12 -2 έως 4 «Το ριπίδιον της κοντέσας Μιχαλίτση» PDF 200244_Δ2_24-11-2016
29 2016 - 01- 22 έως 24 «Μνημεία και Ιστορικοί Τόποι της Ζακύνθου: Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον» PDF 11507/Δ2/25-01-2016
28 2015-12-11 και 12 Καινοτομίες  στην  Περιβ/κή  Εκπ/ση: Διαχείριση Πόρων, Χώρων, Ανθρώπων» PDF 196432/Δ2/03/12/2015
27  2015-05-24  και 25  Η Καινοτομία στην Εκπαίδευση και η Συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Zip  60652/Δ2/17-04-2015
26 2014-07-1 έως 3 Πόλεις  - Λιμάνια: ο ενεργός πολίτης και η διαμόρφωση του αστικού τοπίου Zip  94066/Γ7/ 18-06-2014
25 2014-03-08 και 09 «Η εκπαιδευτική προσέγγιση του σεισμού: στοχεύοντας στην προστασία του μαθητή και του πολίτη» PDF 31757/Γ7/05-03-2014 
24 15/02/2014 Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο κάστρο και την Terra PDF  
23 2013-11-29 και 30 Σεισμός και εκπαιδευτικές πρακτικές PDF  188317/Γ7/09-12-2013
22 08/10/2013 Η εκπαίσευση για το περιβάλλον και την αειφορία στο Δημοτικό το Γυμνάσιο και το Λύκειο ZIP  146530/Γ7/10-10-13
21 07/10/2013 Συνάντηση εργασίας Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ζακύνθου    145503/Γ7/09-10-2013
20 2013-06-21 έως 23 «Προσεγγίζοντας τους σεισμούς από επιστημονική και εκπαιδευτική σκοπιά» ZIP  79879 /Γ7/11-06-2013
19 19/01/2013 «Περιβαλλοντικές τομές:Οικολογικό Αποτύπωμα και το Φαινόμενο της Υπερκατανάλωσης» PDF 39012/Γ7/21-03-2013
18 15/12/2012 «Αναζητώντας το Ιστορικό Κέντρο της πόλης της Ζακύνθου» PDF 31991/Γ7/07-03-2013
17 24/11/2012 «Διαχείριση απορριμμάτων και τοπικές κοινωνίες - Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτικών Υπολειμμάτων  Ζακύνθου» PDF  
16 2012-05-09 και 10 Βιώσιμη ανάπτυξη και εκπαίδευση PDF  
15 2012-03-02 έως 04 Διαχείριση απορριμμάτων - ανακύκλωση - κομποστοποίηση PDF  
14 2011-06-10 και 11 Βιοποικιλότητα, Βιώσιμος Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές PDF  
13 2011-06-16 έως 18 Δια Βίου Μάθηση, Τυπική Εκπαίδευση και Τοπικές Κοινωνίες PDF  
12 2011-04-08 09 και 10 Διαμορφώνοντας εκπαιδευτικό υλικό για τους σεισμούς με συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές PDF  28600/Γ7/30-03-2011
11 2009-11-13 έως 15 Το σεισμικό τόξο που μας…ενώνει PDF  
10 2008-11-7 έως 9 Εισαγωγικό σεμινάριο εκπαιδευτικών      Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης PDF 146430/Γ7/12/11/2008
9 2008-06-19 έως 21 Το σεισμικό τόξο που μας…ενώνει PDF  
8 2007-10-19 έως 21 Εισαγωγικό σεμινάριο εκπαιδευτικών      Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης PDF 116348/Γ7/17-10-2007
7 2007-06-21 και 22 3η συνάντηση εργασίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «ΕΛΙΑ» PDF  
6 2007-06-14 έως 17 Μια θάλασσα ένας κόσμος PDF  
5 2007-01-12 έως 14 Εισαγωγικό σεμινάριο εκπαιδευτικών      Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης PDF  
4 2006-10-5 έως 8 Σεμινάριο Υπευθύνων PDF  
3 2005-01-14 έως 16 Βιοποικιλότητα - Βιολογική Γεωργία PDF  
2 2004-01-16 έως 18 Ο σεισμός σαν φαινόμενο -Επιπτώσεις - Μέτρα προστασίας PDF  
1 2003-12-12 έως 14 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Προσχολική αγωγή PDF