Δημοσιεύσεις Μελών της Π.Ο.

 

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις της Δρ. Εμμανουηλίδου Σοφίας Μέλους της Π.Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς


 Μετασχηματιστική Μάθηση και ΤΠΕ:  Ο Εκδημοκρατισμός της Γνώσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας 


Περιβάλλον και Εκπαίδευση: Παρεμβαίνοντας στο Χώρο και στο Χρόνο 


Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Καλλιέργεια του Δημοκρατικού Ήθους


Ετερότητα και Διαπολιτισμικότητα: Η Εκπαιδευτική Πράξη ως Διασταύρωση Ταυτοτήτων και Ανάδυση Δημοκρατικών Αξιών


Περπατώ, Περπατώ εις το Δάσος: Υλοποίηση Περιβαλλοντικού Προγράμματος για την Προστασία της Δασικής Πανίδας μέσα από την Αξιοποίηση του Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου We’ re Going on a Bear Hunt.


Identity Problematics and Survival Issues: The Human Sacrifice in Ana Castillo’s So Far From God (1994) and Helena Maria Viramontes’s Under the Feet of Jesus (1995).