Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς Ζακύνθου ιδρύθηκε με απόφαση του Υπουργού Παιδείας μετά από πρόταση του Κοινοτικού Συμβουλίου της τότε Κοινότητας Λιθακιάς, σε κτίριο που παρεχώρησε η Κοινότητα και είναι το επισκευασμένο παλαιό αρχοντικό, γνωστό σήμερα σαν Αρχοντικό Μεσσαλά το οποίο κατασκευάσθηκε το 1520.

Είναι Κέντρο της Ιονίου Περιφέρειας και συμμετέχει μαζί με άλλα κέντρα στην Ελλάδα στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα γνώσης και προστασίας του Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος.

Σκοποί του Κέντρου

° Παραγωγή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.
° Συνεργασία με Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς φορείς σχετικούς με το αντικείμενο.
° Σύνδεση με επιστημονικούς φορείς της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.
° Ανάπτυξη τοπικών δράσεων και συνεργασιών.
° Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.
° Διοργάνωση εκδηλώσεων και προγραμμάτων για την προαγωγή της Π.Ε.

Στόχοι του Κέντρου

Υποδομή

° Το κέντρο μετά την διαμόρφωση και τον εξοπλισμό του, που έγινε από πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΠΕΑΕΚ), διαθέτει:

Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου

Στο Κέντρο Π.Ε. Λιθακιάς εργάζονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

Πως θα μας βρείτε (πατήστε εδώ)