Το δίκτυο μας έως και το σχολικό έτος 2012-2013

Οι δράσεις, τα σχολεία και όλες οι εργασίες και το υλικό του δικτύου έως και το σχολικό έτος 2012-2013 περιέχονται στην ιστοσελίδα που ακολουθεί.

Παλιά ιστοσελίδα δικτύου