Περιβαλλοντικό μονοπάτι στην πόλη της Ζακύνθου

Η επιλογή της θεματολογίας κινείται στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης, δηλαδή της διευρυμένης έννοιας του περιβάλλοντος, η οποία περιλαμβάνει και το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό απόθεμα, και στηρίζεται θεωρητικά στις ερευνητικές μελέτες στο χώρο της πολιτισμικής οικολογίας, οι οποίες προκρίνουν την διαθεματική μελέτη των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στους ανθρώπινους πληθυσμούς και στα περιβαλλοντικά συστήματα, φυσικά και ανθρωπογενή, μέσα στα οποία ζουν. Η διευρυμένη έννοια του περιβάλλοντος, ως φυσικής δεξαμενής αλλά και πεδίου κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας (πόλεις, κτήρια, μουσεία, πάρκα, οργανωμένοι χώροι τέχνης, κοινωνικές ομάδες κλπ), και ο Πολιτισμός, λειτουργούν ως αλληλένδετα πεδία μελέτης και δράσεων και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα του Μονοήμερου προγράμματος «Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Ιστορικό Κέντρο της Πόλης της Ζακύνθου»:


9.00 – 9.50: Παρουσίαση της προσεισμικής πόλης της Ζακύνθου (1500 – 1953) στην αίθουσα της Λέσχης ο Ζάκυνθος
9.50 – 10.00: Διάλλειμα
10.00 – 10.40: Επίσκεψη στο Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων και αναζήτηση – συζήτηση επιλεγμένων εκθεμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στα φύλλα εργασίας (οι τάφοι των Σολωμού και Κάλβου, τα οικόσημα των cittadini, τα χειρόγραφα του Σολωμού, η προθήκη του μουσουργού Καρρέρ, το πορτραίτο του Μάτεση, τα ακρόπρωρα των καραβιών που έλαβαν μέρος στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, η Ελισάβετ Μουτζάν – Μαρτινέγκου, ο πρίγκιψ Κομούτος, το πορτραίτο του Ταβουλάρη ως Άμλετ, το πορτραίτο και η προθήκη του Τσακασιάνου).
10.40 – 11.00: Ο Φόρος
11.00 – 11.20: Ο Πλατύφορος
11.20 – 11.30: Διάλλειμα
11.30 – 12.00: η πλατεία Σολωμού (Άγιος Νικόλαος του Μόλου, Η προτομή του Καρρέρ, το μνημείο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, η προτομή του Φώσκολου, το άγαλμα του Σολωμού, το βάθρο της προτομής του Μαίτλαντ)
12.00 – 12.20: Επίσκεψη στο Μεταβυζαντινό μουσείο και αναζήτηση – συζήτηση επιλεγμένων εκθεμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στα φύλλα εργασίας ( η λιτανεία του Κοράη, η μακέτα της προσεισμικής Ζακύνθου, η μακέτα του θεάτρου Φώσκολος, το τέμπλο της εκκλησίας του Παντοκράτορα)
12.20 – 12.50: Ο Στενόφορος
12.50 – 13.00: Επιστροφή στην αίθουσα της Λέσχης ο Ζάκυνθος
13.00 – 13.30: Συζήτηση και παιχνίδια ανατροφοδότησης

 

 Δράσεις των σχολείων σχετικές με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Ιστορικό Κέντρο της Πόλης της Ζακύνθου»

1ο Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου σχ. έτος 2016-17