Ο ενεργός πολίτης και ο περιβαλλοντικός Ρατσισμός

Ο ενεργός πολίτης και ο περιβαλλοντικός Ρατσισμός

Το μονοήμερο πρόγραμμα του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου με τίτλο «Περιβαλλοντικός Ρατσισμός και ο Ρόλος του Ενεργού Πολίτη» αναζητά το σημείο συνάντησης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με τις θεωρητικές επιστήμες και πιο συγκεκριμένα με τους τομείς της φιλοσοφίας, των κοινωνικών επιστημών και της δικαιοσύνης. Επιχειρείται μία φιλοσοφική θεώρηση της ΠΕ εστιάζοντας σε 3 ακαδημαϊκούς όρους: Περιβαλλοντική Ηθική, Περιβαλλοντικός Ρατσισμός, Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη. Στην υλοποίηση του προγράμματος αξιοποιούνται οι νέες μορφές γραμματισμών όπως ο οπτικός γραμματισμός ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη ενεργοποίηση συμμετοχικής δράσης (ενημέρωση, συνειδητοποίηση, αφύπνιση, καλλιέργεια ενδιαφέροντος κτλ) με στόχο όλες οι μαθητικές ομάδες να διερευνήσουν την πολυεπίπεδη και προβληματική σχέση του ανθρώπου με τη φύση αλλά και το δικαίωμα να ζούμε σε καθαρό περιβάλλον. Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές/τριες Λυκείου.

Αναλυτική Υλοποίηση του προγράμματος: