Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Παιδείας  

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Κεντρική Σελίδα του Υπουργείου

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων  mail@ionion.pde.sch.gr

 

Δ/νση Α'/θμιας Ζακύνθου                   Δ/νση Δ/θμιας Ζακύνθου

Α Δ/νση Α/θμιας Αθήνας                     Α Δ/νση Β/θμιας Αθήνας

Β Δ/νση Α/θμιας Αθήνας                     Β Δ/νση Β/θμιας Αθήνας

Γ Δ/νση Α/θμιας Αθήνας                     Γ Δ/νση Β/θμιας Αθήνας

Α/θμια Ανατολικής Αττικής               Β/θμια Ανατολικής Αττικής

Α/θμια Δυτικής Αττικής